การส่งลูกเข้าเล่นแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอลเป็นอีกประเภทกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ทั้งความคิด  ใช้ทั้งทักษะด้านการเล่นอย่างมากในการแข่งขัน หรือการฝึกซ้อมซึ่งในการแข่งขันผู้เล่นจะต้องใช้ทั้งสมาธิและไหวพริบต่าง ๆ เพื่อการเดาใจคู่แข่งขันในการที่จะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องแย่งชิงลูกบอลกันเพื่อให้เข้าประตู ซึ่งในการเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องระมัดระวังในการเล่นเป็นอย่างมากเพราะอาจวิ่งไปโดนฝ่ายตรงข้ามอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะเล่นได้ ในการส่งลูกเข้าเล่นของแฮนด์บอลนั้น ผู้เล่นสามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

  1. ในการตัดสินให้ส่งลูกเข้าเล่นนั้น ถ้าลูกบอลได้ผ่านความกว้างของเส้นข้าง หรือลูกบอลนั้นได้ถูกผู้เล่นในสนามของฝ่ายรับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกบอลนั้นจะออกข้ามเส้นประตูออกไป
  2. ในการส่งลูกเข้าเล่นนั้นจะส่งโดยทีมที่ไม่ได้ถูกลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกบอลจะข้ามเส้นข้างหรือเส้นของประตู โดยที่ผู้ตัดสินไม่จำเป็นต้องใช้ให้สัญญาณนกหวีด
  3. ในการส่งลูกเข้าเล่น ให้ส่ง ณ จุดที่ลูกบอลได้ข้ามเส้นข้างหรือบริเวณของปลายเส้นข้าด้านที่ลูกบอลได้ออกนอนกเส้นของประตูไป
  4. ในการเล่นจะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นวางลูกบอลลงบนพื้นและเก็บขึ้นมาด้วยตนเอง หรือลูกบอลกระดอนผู้เล่นไม่สามารถที่จะจับลูกบอลขึ้นมาอีก

การส่งลูกเข้าเล่นนั้นผู้เล่นที่เป็นนักกีฬาจะต้องไม่ละเมิดกฎ กติกา ที่ทางกรรมการได้กำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบ และการส่งลูกเข้าเล่นจะเป็นไปตามที่กรรมการตัดสินแล้วเท่านั้น

admin